معبد تاکسانگ دیزانگ

شناسه محتوی: 
16042793
واحد جاذبه‌های گردشگری خارجی تارنمای ایران چهار راه:
بر روی یک صخره در ارتفاع 900 متری از سطح زمین صومعه ای قرار دارد به نام Taktsang Dzong (تاکسانگ دیزانگ) یا آشیانه ببر که به نوعی سمبل غیر رسمی کشور بوتان است.
معبد تاکسانگ دیزانگ

با پیاده روی در مسیری جاده ای از پارکینگ تا صومعه دو یا سه ساعت راه است. بر پایه یک افسانه گورو رینپوچ؛ بر پشت یک ببر ماده از تبت تا این محل پرواز کرده است و اینجا محلی است که ذات شیطانی ببر را رام کرده است. در این محل صومعه ای تا سال 1692 ساخته نشده بود تا به دستور تنزین رابگی (Tenzin Rabgye) حاکم بوتان در طول چهارده سال ساخت صومعه پایان یافت. این صومعه در حوالی Taktsang Senge Samdup ساخته شده که نام غاری بوده که می گویند گورو رینپوچ در آن مشغول به اندیشیدن بوده است.

در سال 1998 شوربختانه در یک آتش سوزی بسیاری از بنا از بین رفت، اما دوباره با زحمت بسیار شکوه خود را بازیافته است.

تهیه کننده: 
رامک دهخدا
ویراستار: 
رامک دهخدا
سرچشمه محتوی: 
ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/93

افزودن دیدگاه جدید