جزیره ایستر(Easter Island)

شناسه محتوی: 
160612110
واحد جاذبه‌های گردشگری خارجی تارنمای ایران چهار راه:
جزیره ایستر یکی از مناطق تقریبن جدا شده از جهان است. نزدیکترین همسایه آن جزیره پیتکارین است در1289 مایلی (2075 کیلومتری) جزیره ایستر و نزدیکترین نقطه به آن که ما را به قاره ای وصل می کند بیشتر از 2000 مایل ( 3500 کیلومتر) فاصله دارد که ما را به وسط کشور شیلی وصل می کند.
موآی

اما شهرت این جزیره به دلیل مجسمه های یکپارچه سنگی است که در آن قرار گرفته اند که به آنها موآی (Moai) می گویند. این مجسمه ها بیشتر نمای استعمارگران جزیره پولینزی هستند که در بین سالهای 1250 تا 1500 بعد از میلاد در این جزیره بوده اند. این مجسمه ها علاوه بر تداعی اجداد گذشته، بعنوان تجسم زندگی قدرتمند روسای سابق و نوعی نشان قدرت آنها نیز بوده است. بزرگترین موآی ساخته شده که اسمش پارو (Paro) است تقریبن 33 فوت (10 متر) ارتفاع دارد و وزنش 75 تن است. نام جزیره ایستر توسط اولین بازدید کننده اروپایی این جزیره که کاشفی هلندی به نام جاکوب رُوگوِن که این جزیره را در عید پاک یکشنبه 1722 کشف کرده است، برگزیده شده است. در آن زمان تمدن جزیره ایستر در حال افول شدید بود، زیرا به دلیل افزایش جمعیت و عدم وصل بودن آن با سایر نقاط زمین، منابع طبیعی آن از جمله جنگل ها و منابع آبی آن به سرعت در حال اتمام و از بین رفتن بوده است. هنگامی که روگون به جزیره سفر کرده بود، تمامی مجسمه ها هنوز سرپا بوده اند اما، در سال 1774 که جیمز کوک از جزیره دیدن می کند به دلیل جنگهای قبیله ای بسیاری از این مجسمه ها سرنگون شده بودند و به زمین افتاده بودند. امروز دوباره 50 عدد موآی احیا شده اند و سراپا ایستاده اند و منتظر بازدید شما هستند.

برگردان: 
رامک دهخدا
ویراستار: 
رامک دهخدا
سرچشمه محتوی: 
تروپیا
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/110

افزودن دیدگاه جدید