باگان (Bagan)

شناسه محتوی: 
161204225
واحد جاذبه‌های گردشگری خارجی تارنمای ایران چهار راه:
این شهر در کرانه رودخانه آییاروادی (Ayeyarwady)در مرکز میانمار که پیشتر بوتان خوانده می شد، گسترده شده است. پیشتر در حدود 13000 معبد ، معابد بلند (پاگودا)، گنبدهای معابد در این کرانه ساخته شده بودند که امروز 2200 عدد از آنها باقیمانده است.برخی از آنها به خوبی حفاظت شده اند اما برخی با انبوهای ازگیاهان و علف های هرز پوشیده شده اند.

باگان پایتخت شهر پادشاهی پاگان از قرن نه تا سیزده هم میلادی بوده است. ما بین قرن یازده تا سیزدهم افراد ثروتمند سفارش ساخت این معابد را داده اند. این دوران طلایی در 1287 هنگامیکه گوبلای خان از پادشاهان خواست به او مالیات بدهند و آنها امتناع کردند، با حمله او پایان یافت. باگان به سرعت از نظر سیاسی تحلیل رفت و تنها عده کوچکی از مردم درمعابد به زندگی خود ادامه دادند. شهر تبدیل به یک مرکز زیارتی شد که معابد بزرگش فقط مورد توجه واقع شدند. سایر معبدها ترک شدند و بدون تعمیر بر اثرگذر زمان و فرسایش طبیعی آسیب دیدند یا از بین رفتند. در سال 1998 کردم به زود به منطقه دیگری مجاور این ناحیه، به نام باگان نو کوچانده شدند.

مقدسترین معبد باگان به نام آناندا شهره است که در سال 1091 ساخته شده است. چهار مجسمه بودا در این منطقه قراردارند که این معبدها "نیروانا" را از آنها کسب می کنند هنوز بیشتر از یک پنجم این معابد مشخص نشده اند. از دیگر معبدهای مشهور این منطقه، معبد شوسانداو (Shwesandaw) است که به معبد غروب نیز معروف است و بازدیدکنندگان از آنجا غروب خورشید را تماشا می کنند.

نیروانا پاکی محض و آرامش مطلق است. بوداییان عقیده دارند هیچ کس قادر نیست نیروانا را تشریح کند و نمی توان آن را با هیچ شرح و بیانی به کلام درآورد. بودا، نیروانا را به شکل ها و نیروهای گوناگونی تعریف کرده است به صورت شادی عظیم، صلح و آرامش، فناناپذیری، بدون شکل و قالب، آنسوی زمین، آنسوی آب، آنسوی آتش، آنسوی هوا، آنسوی خورشید و ماه، پایان ناپذیر و بیکران و همچنین رهایی از درگیری و منی و ریشه کن کردن حرص و طمع، کینه و دشمنی و فریب و تمامی خصوصیات نازیبا و هر نازیبایی و پلشتی را با نیروانا می توان از بین برد.

تهیه کننده: 
رامک دهخدا
سرچشمه محتوی: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهار راه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/225

افزودن دیدگاه جدید