جاذبه‌های گردشگری جهان

باگان (Bagan)

این شهر در کرانه رودخانه آییاروادی (Ayeyarwady)در مرکز میانمار که پیشتر بوتان خوانده می شد، گسترده شده است. پیشتر در حدود 13000 معبد ، معابد بلند (پاگودا)، گنبدهای معابد در این کرانه ساخته شده بودند که امروز 2200 عدد از آنها باقیمانده است.برخی از آنها به خوبی حفاظت شده اند اما برخی با انبوهای ازگیاهان و علف های هرز پوشیده شده اند.

یلواستون (Yellowstone)

یلواستون (Yellowstone)
پارک ملی یلواستون (Yellowstone) اولین پارک ملی در جهان است که برای حفاظت از تعداد زیادی از آب فشان های زیبا، چشمه های آب گرم و مناطق حرارتی خاص و همچنین برای حفاظت از حیات وحش بی نظیر و زیبایش ایجاد گردید.

جزیره ایستر(Easter Island)

موآی
جزیره ایستر یکی از مناطق تقریبن جدا شده از جهان است. نزدیکترین همسایه آن جزیره پیتکارین است در1289 مایلی (2075 کیلومتری) جزیره ایستر و نزدیکترین نقطه به آن که ما را به قاره ای وصل می کند بیشتر از 2000 مایل ( 3500 کیلومتر) فاصله دارد که ما را به وسط کشور شیلی وصل می کند.

صفحه‌ها