جاذبه‌های گردشگری جهان

باگان (Bagan)

این شهر در کرانه رودخانه آییاروادی (Ayeyarwady)در مرکز میانمار که پیشتر بوتان خوانده می شد، گسترده شده است. پیشتر در حدود 13000 معبد ، معابد بلند (پاگودا)، گنبدهای معابد در این کرانه ساخته شده بودند که امروز 2200 عدد از آنها باقیمانده است.برخی از آنها به خوبی حفاظت شده اند اما برخی با انبوهای ازگیاهان و علف های هرز پوشیده شده اند.

صفحه‌ها