MSC

فرستندگان کالا به خلیج فارس به دنبال سود بیشتر درمسیر آسیا به بندر حمد در قطر

بندر حمد قطر نخستین محموله خود را از مبدا شانگهای چین که بعنوان نخستین محموله خود از یک سرویس منظم بین آسیا و این بندر را در 26 ژانویه تحویل گرفت.

آخرین رتبه بندی خطوط کشتیرانی جهانی تا 14 دسامبر 2016

برپایه گزارش تارنمای آلفالاینر شرکت کشتیرانی APM-MERSK با در اختیار گرفتن 15.8 درصد از بازار کانتینری جهان با حمل 3،277،701 کانتینر رتبه نخست و کشتیرانی مدیترانه (MSC) با 13.6 درصد از سهم بازار در رتبه دوم قراردارد و شرکت کشتیرانی CMA CGM در رتبه سوم جهانی قراردارد.

ترمینالBEST بارسلونا به رکورد جدیدی در تخلیه و بارگیری کانتینری دست یافت

MSC Beatrice
در 16 ام ماه می، یکی از زیر مجموعه های هلدینگ بندر هاچیسون ((Hutchison Port Holdings Limited (HPH) به نام ترمینال جنوبی اروپایی بارسلونا ((Barcelona Europe South Terminal (BEST)) هنگامیکه 7760 واحد کانتینر را از کشتی بئاتریس MSC تخیله می کرد به یک رکورد جدید دست یافت.