گزارش وضعیت لاستیک

تفاوت وارانتی و گارانتی بر روی لاستیک های کامیون در آمریکا

تفاوت وارانتی و گارانتی بر روی لاستیک های کامیون در آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
شرکت های سازنده و توزیع کننده لاستیک کامیون در آمریکا دو نوع خدمات به مشتریان خود ارائه می دهند. یک مورد گارانتی است و دیگری وارانتی که بیگمان شما هم اسامی آنها را شنیده اید. اما این دو چه نوع خدماتی هستند؟