کشتی کروز

دومین بندرگاه کشتی های کروز دبی راه اندازی خواهد شد

دومین بندرگاه کشتی های کروز دبی راه اندازی خواهد شد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
آمارها شگفت انگیز است، در حالیکه پیش بینی ها مدعی است تا سال 2030 نزدیک به 40 میلیون نفر با کشتی های کروز مسافرت خواهند کرد و این وسیله مسافرتی یکی از برترین وسایل مسافرتی گردشگران خواهد شد، ایران کماکان در حال بخشیدن جایگاه خود به رقبا است.