کریدور شمال – جنوب

گشایش پروژه راه آهن قزوین - رشت در آغاز سال ۹۷

گشایش پروژه راه آهن قزوین - رشت در آغاز سال ۹۷ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
سخنگوی دولت با بیان اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده افتتاح راه آهن قزوین - رشت را در آغاز سال ۹۷ به ما داده اند، گفت: حاصر نیستم به این دوستان بیشتر از این زمان بدهم.