کریدور شمال - جنوب

نشست مشترک تفلیس تحرکی در مسیر کریدور خلیج فارس ـ دریای سیاه

نشست مشترک تفلیس تحرکی در مسیر کریدور خلیج فارس ـ دریای سیاه - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
نشست ویژه ای به منظور چگونگی فعال سازی کریدور خلیج فارس ـ دریای سیاه با حضور روسای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گرجستان و جمهوری آذربایجان، به میزبانی راه آهن گرجستان در تفلیس برگزار شد.