کره

تحویل پیش از موعد کشتی‌های سفارشی ایران از کره

تحویل پیش از موعد کشتی‌های سفارشی ایران از کره - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در حالی‌که قرارداد کشتی‌سازی ایران با کره جنوبی بعد از عقد برجام دوباره به جریان افتاد، به نظر می رسد تحویل اولین کشتی‌های ایران قبل از سال جدید صورت خواهد گرفت.

تحولات پیش روی راه آهن ایران

وزارت راه و شهرسازی با پی بردن ارزش جغرافیایی ایران و در مسیر ترانزیت چهانی قرار گرفتن ایران؛ علاوه بر نوسازی ناوگان هوایی ایران ، بر آن شده است که ناوگان ریلی ایران را هم توسعه دهد.

ارتباط ایران با آلمان و کره برای ورود به عرصه جدید کشتی‌سازی

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران گفت: پس از برجام ارتباط خوبی با کشورهایی نظیر آلمان و کره جنوبی در صنعت کشتی‌سازی پیداکرده‌ایم و با شرایطی که وجود دارد آماده حضور در عرصه جدید کشتی‌سازی هستیم.