چارتر کردن هواپیما

شرکت MAS Kargo مالزی، قرار داد حمل چارتری تجهیزات نفتی با مالزی امضا کرد

شرکت MAS Kargo مالزی، قرار دادحمل جارتری تجهیزات نفتی با مالزی امضا کرد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
دیروز شرکت MAS Kargo شرکت ترابری زیر مجموعه خط هوایی مالزی ، 72 تن از محموله شرکت نفت و گاز را با همیاری شرکت همکار خود در آذربایجان به اسم سیلک وی وست امضا کرد.