پیشگامان

اولین بندرخشک تعاونی ایران در آستانه‌ی آغاز فعالیت

 اولین بندرخشک تعاونی ایران در آستانه‌ی آغاز فعالیت- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از رو به اتمام بودن فاز نخست اولین بندرخشک تعاونی ایران در یزد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بعد از مقدمات اداری، این بندر تجاری، حالت اجرایی به خود بگیرد.