والمارت

شکست در جنگ ویتنام تدوین سیستم های لجستیک در سطح بین المللی

شکست در جنگ ویتنام تدوین سیستم های لجستیک در سطح بین المللی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بطور معمول همگان فکر می کنند قویترین نیروی سه گانه ارتش آمریکا، نیروی هوایی این کشور است و البته این کشور هم زیاد تمایلی به زدودن این طرز تفکر از ذهن مردم کشورش و مردم دنیا ندارد، زیرا از نظر تاکتیکی، این نوعی روش استتار توانایی نظامی است.

والمارت و پیتر بیلت در حال واقعیت بخشی به یک کامیون برقی مفهومی

کامیون برقی والمارت و پیتر بیلت
در حالیکه کشور ما با سرمستی وصف ناپذیر و در شگفتی بسیار از همراهی شرکت های بزرگ ساخت کامیون در دنیا، در حال عقد قرارداد واردات و همچنین بومی سازی و ساخت بسیاری از کامیون ها برای نوسازی ناوگان داخلی می باشد، ساخت کامیون های برقی و به تازگی خورشیدی بحث داغ دنیا گشته است.