نیوزلند

سروصدای فناوری بارگیری کانتینری نیوزلندی ها در نمایشگاه اروپا

سروصدای فناوری بارگیری کانتینری نیوزلندی ها در نمایشگاه اروپا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در نمایشگاه اینترمدل اروپا کارشناسان نیوزلندی وسیله ای که به اسم شرکت خودشان یعنی Bison C-Lift نامیده می شود را که وسیله ای قابل حمل است برای بارگیری کانتینرهای سنگین و سبک بر روی کامیون ها می باشد را به معرض نمایش گذاشتند.

ریکارو صندلی نجات بخش شرکت هواپیمایی جت استار

هواپیمایی جت استار با طراحی صندلی به دنبال سود بیشتر- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در حالیکه برخی شرکت های هواپیمایی جهان، با افزایش و بهبود کیفیت سرویس به مشتریان در حال تلاش به کسب بازار بیشتر و سود بیشتر هستند، برخی دیگر با کاهش هزینه هایشان مشغول افزایش سود خود می باشند.