نبدر خشک

تاسیس ۶ بندر خشک تا پایان برنامه ششم توسعه

تاسیس ۶ بندر خشک تا پایان برنامه ششم توسعه- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از جدیدترین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و تاسیس بنادر خشک خبرداد و گفت: مطالعات ما برای شناسایی مکان‌های احداث بنادر خشک تمام شده است و بر اساس برنامه ششم باید حداقل ۶ بندر خشک را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کنیم.