ناسا

هواپیمای تجاری مافوق صوت کم‌صدا

هواپیمای تجاری مافوق صوت کم‌صدا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
چندین شرکت به‌دنبال تجاری کردن دوباره هواپیماهای مافوق صوت هستند. یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر این کار صدای بالا و خارج از استاندارد اینگونه هواپیماها است. برای رفع این مشکل ناسا با همکاری لاکهید مارتین قصد دارند تا یک هواپیمای مافوق صوت کم صدا را تا سال ۲۰۲۱ معرفی کنند.