مواد مخدر

نا امن کردن جابجایی وپولشویی برترین اهرمهای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر

نا امن کردن جابجایی وپولشویی برترین اهرمهای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
همایش نوآوری در حمل و نقل، که در شهر میشیگان برگزار گردید، توفیقی بود که بتوانیم گفتگوهای خوبی با استادان و کارشناسان حمل و نقل آمریکا داشته باشیم.

قاچاق – سری نخست- قاچاق سفید

قاچاق سفید - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در بازرگانی قاچاق معنای خاص و تعریف مشخصی دارد. قاچاق یعنی، حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل یک کشور باشند «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل و بازرگانی باشد به طوری که این عمل یا بخشی از آن ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که در قانون مقرر شده است.