مسکو

برقراری حمل‌ونقل ترکیبی از بمبئی تا مسکو

معاون ساخت راه‌آهن شرکت ساخت با اشاره به اقدامات جدی که در عرصه ساخت راه‌آهن صورت گرفته، از گسترش بخش ریلی ایران در منطقه خبر داد و گفت: به شکل آزمایشی اتصال بمبئی به مسکوی روسیه چندی قبل اجرایی شد که با موفقیت آن می‌توان انتظار داشت این مسیر رونق جدی بگیرد.