محمد راستاد

ایران و تامین امنیت سایبری دریانوردی

ایران و تامین امنیت سایبری دریانوردی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کشور های صاحب بندر در پاناما در دیدار جداگانه با کی تاک لیم ، دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی، ضمن تشریح آخرین برنامه ها و اقدامات ایران در حوزه ارتقای ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی، بر ضرورت استفاده بیشتر از نیروهای انسانی دریایی متخصص ایران در پروژه های ظرفیت سازی دریایی آیمو تاکید کرد .

فعالیت ۱۰ هزار نفر در ناوگان اقیانوسی ایران

فعالیت ۱۰ هزار نفر در ناوگان اقیانوسی ایران - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در ناوگان اقیانوس‌پیمای ایران بیش از ۱۰ هزار نفر فعال هستند، اعلام کرد: در راستای بهبود شرایط این نیروها سند هویت دریانوردان در دست طراحی است.