لجستیک

همکاری داچر و هانوفر ای ام ای برای ایجاد میان رشته های درسی لجستیک

همکاری داچر و هانوفر ای ام ای برای ایجاد میان رشته های درسی لجستیک - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
یکی از غول های حمل و نقل بین المللی آلمان معروف به داچر که مدیرعامل آن برنارد سیمون است می گوید که انبارها و مجموعه های تحت اختیار این شرکت در تمامی زمینه های جاده ای ، دریایی و هوایی این شرکت را طی قرارداد همکاری با موسسه تحقیقاتی هانوفر ای ام ای از نظر روند کاری و اطلاعاتی به اشتراک گذاشته است.