لاکهید مارتین

هواپیمای تجاری مافوق صوت کم‌صدا

هواپیمای تجاری مافوق صوت کم‌صدا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
چندین شرکت به‌دنبال تجاری کردن دوباره هواپیماهای مافوق صوت هستند. یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر این کار صدای بالا و خارج از استاندارد اینگونه هواپیماها است. برای رفع این مشکل ناسا با همکاری لاکهید مارتین قصد دارند تا یک هواپیمای مافوق صوت کم صدا را تا سال ۲۰۲۱ معرفی کنند.

کشتی های هوایی، وسیله جدید حمل بار

کشتی های هوایی تجاری لاکهید مارتین
نخست طرح بازگرداندن این کشتی های هوایی همچو تمامی ایده های نوین، سمت و سویی نظامی داشت و البته ایده ها و هزینه های پرداختی از سوی ارتش برای چنین ایده هایی همیشه جذاب است.