فنلاند

گشایش نخستین منطقه آزمایش فنی کشتی های هدایت خودکار درجهان

گشایش نخستین منطقه آزمایش فنی کشتی های هدایت خودکار درجهان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در خارج از شهر یوراجوکی در سواحل غربی کشور فنلاند، منطقه ای به طول 17.85 کیلومتر به سمت شمال و 7.10 کیلومتر به سمت غرب توسط فنلاند بعنوان منطقه آزمایش باز نام گرفت.

توسعه ترانزیت ریلی منطقه‌ای با احداث یک پل

کریدور جنوب و شمال
سرانجام و پس از طی شدن مقدمات لازم مقامات دو کشور ایران و آذربایجان طرح احداث پلی را کلنگ زدند که در سال‌های آینده می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های ریلی منطقه شناخته شود، پلی که هرچند در حال حاضر تنها دو مرز ریلی را به یکدیگر متصل می‌کند اما در آینده می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد.