فروشگاههای زنجیره ای

روش ذخیره کردن پول تحریکی برای فروش بیشتر

روش ذخیره کردن پول تحریکی برای فروش بیشتر -پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
فروشگاههای زنجیره ای در تمامی دنیا گسترده شده اند و شاید پیشروهای این نوع فروشگاه در حال حاضر شرکتهایی مانند والمارت، کروگر، تام سام، هول فود مارکت، آلدی، تارگت و... در آمریکا باشند.