صنعت کشتی سازی

قرار داد اچ اچ آی سی (HHIC) فیلیپین، نشانه بهبود وضعیت ساخت کشتی در جهان

قرار داد اچ اچ آی سی (HHIC) فیلیپین، نشانه بهبود وضعیت ساخت کشتی در جهان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهار راه
قرار داد اچ اچ آی سی (HHIC) فیلیپین از زیر مجموعه های ساخت و تعمیر شرکت صنعتی کشتی سازی هانجین، برای ساخت یک جفت کشتی افراماکس به ظرفیت 114000 DWT برای حمل نفت خام، نشانه بهبود وضعیت کشتی سازی جهانی ارزیابی شده است.