سیگنال های رادیویی

پروفسورو میلیاردر به زندگی در کرات دیگر برخوردند

پروفسورو میلیاردر به زندگی در کرات دیگر برخوردند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
میلیاردر یوری میلنر روسی با همکاری پروفسور استفن هاوکینگ یک طرح هوشمند 77 میلیون دلاری برای کاوش در فضا برای یافتن سایر موجودات زنده و هوشمند را راه اندازی کردند