سنسورهای حرارتی

کانتینرهای مخصوص حمل داروهای یخچالی

کانتینرهای مخصوص حمل داروهای یخچالی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
ترنسی کولد (TRANSICOLD) یکی از شرکتهای بسیار قدیمی در عرصه توزیع دارو و مواد اولیه دارو می باشد. این شرکت به دنبال سیاست GDP که به دستورالعمل توزیع مناسب، شهرت دارد شروع به سرمایه گذاری بر روی نوع جدیدی کانتینر نموده است که تازگی نمونه هایی از آن برای این شرکت اماده شده است که برتری او را در حمل و توزیع دارو بسیار افزایش می دهد.