سرمایه دار

تلاش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ورود در فهرست بورس اوراق بهادار لندن

تلاش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ورود در فهرست بورس اوراق بهادار لندن - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
چهارایرانی و دو منبع غربی می گویند هیأتی از بزرگترین شرکت حمل ایران که به احتمال زیاد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، مذاکراتی در دو هفته اخیر در لندن شروع کرده اند که در صورت امکان این شرکت بتواند در فهرست شرکتهای بورس توراق بهادار لندن قرار گیرد تا بدین ترتیب بتواند مشکل مالی برای خرید های تازه خود را رفع کند.