زنجیره تأمین

شکست در جنگ ویتنام تدوین سیستم های لجستیک در سطح بین المللی

شکست در جنگ ویتنام تدوین سیستم های لجستیک در سطح بین المللی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بطور معمول همگان فکر می کنند قویترین نیروی سه گانه ارتش آمریکا، نیروی هوایی این کشور است و البته این کشور هم زیاد تمایلی به زدودن این طرز تفکر از ذهن مردم کشورش و مردم دنیا ندارد، زیرا از نظر تاکتیکی، این نوعی روش استتار توانایی نظامی است.