زبان دلفین ها

درک زبان دلفین ها تا 4 سال آینده

درک زبان دلفین ها تا 4 سال آینده - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تاکنون دانشمندان زیادی سعی در درک زبان دلفین ها و درک افکار آن ها داشته اند. اما اخیراً شرکت Gavagi با مشارکت موسسه KTH Royal در حال بررسی زبان دلفین ها با استفاده از سیستم هوش مصنوعی هستند.