رایحه

چگونه شرکت شما برای مشتری های حضوری جذاب باشد – نخست تبلیغات با بوی خاص

تبلیغات با بوی خاص -پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در دنیای تبلیغات، دو نوع تبلیغ از نظر روش وجود دارد. در یک روش که همه با آن آشنا هستند شرکت یا مشاور تبلیغات بر حسب نوع تجارت شما (حتی در مورد داشتن زمینه های تجاری کوچک و مطب و دفتر وکالت و...) توصیه هایی بر حسب بازار هدف شما می نماید.