رانندگان کامیون

باتلاق مشکلات کامیون داران ایران وتلاشی برای آسیب شناسی

باتلاق مشکلات کامیون داران ایران وتلاشی برای آسیب شناسی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
با توجه به رشته درسی و حرفه ای که در آن مشغول گشتم و به این واسطه با بسیاری از استادان صنعت حمل و نقل ایالات متحده هم کلام گشته و برای قیاسی عادلانه، فعالیت صنعت حمل و نقل جاده ای ایران را زیر ذره بین گرفتم.

در اقتصاد جهانی، رانندگان سربازان هستند

در اقتصاد جهانی، رانندگان سربازان هستند -پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
گفتگویی پیش روی گفتگویی با پروفسور دیوید بارون استون، استاد دانشگاه کالیفرنیا درباره چالش های صنعت حمل و نقل کامیونی ایران از نظر ایشان است. پیشتر لازم است بیان کنیم که یک ماه پیش، از ایشان وعده این گفتگو را گرفته بودیم و در این یک ماه فرصت مطالعاتی بوده که ایشان از ما خواستند تا در مورد صنعت حمل و نقل کامیونی ایران داشته باشند.