خلبانان

بهره‌برداری از راه‌های هوایی جدید یک غیرممکن را ممکن کرد

بهره‌برداری از راه‌های هوایی جدید یک غیرممکن را ممکن کرد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش‌ایر بهره‌برداری از راه‌های هوایی جدید و یک طرفه در آسمان ایران را موثر توصیف کرد و گفت: پیش از این قرارگیری هواپیماها در مسیری مستقیم یک آرزوی غیرممکن بود اما توانستیم این غیرممکن را ممکن کنیم.