جی-نف

تحول در خدمات سنتی پُست و حمل و نقل سریع السیر با پیاده‌سازی پروژه ملی جی- نف

تحول در خدمات سنتی پُست و حمل و نقل سریع السیر با پیاده‌سازی پروژه ملی جی- نف - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
رییس سازمان فضایی ایران امضای تفاهمنامه همکاری این سازمان با شرکت ملی پست را در چارچوب پروژه GNAF ذکر کرد و گفت: اجرای این تفاهم‌نامه موجب تحول در خدمات پست می‌شود که به صورت سنتی ارائه می‌شده است.