ایدرو

آلستوم فرانسه بر روی ریل های ایران

آلستوم فرانسه بر روی ریل های ایران - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
پس از مدتها همکاری زیمنس آلمان با گروه مپنا برای ساخت واگن و لوکوموتیو برقی اکنون نوبت به ورود آلستوم فرانسه که با نیروگاه مقایس کوچکش شناخته می شود برای ورود به بازار ایران است.

کشتی سازی دوو کره جنوبی برنده مناقصه کشتی سازی در ایران

شرکت مهندسی دریایی دوو که مخفف آن می شود DSME و شرکت کشتی سازی دوو کره جنوبی ( دومین شرکت بزرگ کشتی سازی در جهان) اعلان کرده است که در یک مناقصه برای ساخت یک مرکز ساخت کشتی در ایران برنده مناقصه شده است.