اوپک

تحریم نفتی ایران خبر خوش برای شرکت های نفتکش اروپایی

تحریم نفتی ایران خبر خوش برای شرکت های نفتکش اروپایی- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کشورهای اتحادیه اروپا تقریبن بطور ضمنی و معنوی تا الان در کنار ایران بر سر برجام ایستاده اند و حتا برخی از آنها کار آمریکا در خروج از برجام را تقبیح می کنند. اما در این میان شرکت های صاحب نفتکش اروپایی که الان در سه ماهه دوم سال میلادی رشد خدمات و سرویس دهی نشان می دهند اما ضرر مالی داشته اند از تحریم نفتی ایران استقبال می کنند.

فروش بخش قابل توجهی از ذخیره نفتی شناور ایران

بر پایه اطلاعات کسب شده از سرچشمه های کشتیرانی و صنعت نفت، ایران نزدیک به 14 میلیون بشکه از نفتی که از زمان تحریم ها در تانکرها و روی دریا نگه داشته، را فروخته است.