انبارداری

شرکت های کامیونی سنتی ورشکسته خواهند شد

 شرکت های کامیونی سنتی ورشکسته خواهند شد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
با پرفسور کلاوس، مدیر دپارتمان زنجیره تأمین دانشگاه میشیگان در حاشیه سمینار، زنجیره تأمین دارویی و تجهیزات پزشکی آشنا شدم و از ایشان خواستم پس از یک مطالعه میان مدت نظرشان را در مورد شرکت های کامیونی در ایران طی یک گفتگو به من بدهد که ایشان خیلی زودتر دست به کار شدند. گفتگوی پیش روی نتیجه این گفتگو است.