اصفهان

هواپیماهای نوی پس از برجامی تاثیر خود را نشان دادند

هواپیماهای نوی پس از برجامی تاثیر خود را نشان دادند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
چند ماه پس از آغاز فرایند تحویل هواپیماهای برجامی ATR به شرکت هواپیمایی ایران‌ایر آمارهای جدید وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که این هواپیماها بسیاری از فرودگاه‌های کوچک کشور را بار دیگر فعال کرده‌اند.

افزایش روابط لوفت هانزا با ایرلاین های ایرانی

نایب رییس اجرایی شرکت لوفت هانزا با بیان این‌که این شرکت برنامه‌ریزی جدی برای افزایش رابطه خود با صنعت هواپیمایی ایران را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: در طول چند سال گذشته پروازهای برنامه‌ای خود را به ۲۷ پرواز هفتگی رسانده‌ایم و این امر نشان می‌دهد که رابطه ما با ایران هرگز تا این حد پیشرفت نکرده بود.

آتشگاه پیر ساسانی اصفهان ( دژ ماربین)

آتشگاه پیر ساسانی اصفهان ( دژ ماربین)
در 8 کیلومتری غرب شهر اصفهان بنایی با کهولت بسیار بر روی تپه ای مخروطی شکل تکیه زده است. پیرمردی که در روزگار جوانیش برای خود شکوه و ابهتی داشته است؛ اما ما مردمان فراموشکار خدمت های او و زیبایی آن را اکنون از یاد برده ایم و حتی نظاره گر بیماری و رنجوریش هستیم و دم بر نمی آوریم که چرا به این پیر اصفهانی یاری نمی رسانید. یعنی یک اصفهانی پیدا نمی شود که برای این پیر رنجور دکتر، دوا و درمانی بیاورد؟