آب خنک

چگونه شرکت شما برای مشتری های حضوری جذاب باشد- بخش چهارم هدیه های ابتکاری

چگونه شرکت شما برای مشتری های حضوری جذاب باشد-پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
در این نوشتار به برخی هدیه های کوچک و کارهای ابتکاری اما تأثیر گذار برای مشتری شما اشاره می کنم. برخی مواقع این هدایا بیشتر از خدمات یا کالای ارائه شده به مشتری بر روی او تأثیر می گذارد.