5 نکته کوتاه در کاهش هزینه ها در انبارهای توزیع کنندگان

شناسه محتوی: 
171104917
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
توزیع کنندگان که می توانند شامل شرکت های حمل و نقل صاحب انبار نیز باشند، هزینه هایی را دارند که با در این نوشتار سعی کردیم با مطرح کردن 5 نکته آنها را در کاهش هزینه های یاری نماییم.
5 نکته کوتاه در کاهش هزینه ها در انبارهای توزیع کنندگان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

1- سعی کنید فضاهای عمودی خود را زیاد کنید و قفسه هایتان را بطور عمدی افزایش دهید تا میزان ذخیره سازی در انبار افزایش یابد.

2- در حمل و نقل خودتان دقت کنید که برای بارهای کم حتمن از روش LTL خرده بار و برای بارهای کامل FTL یا همان کامیون کامل استفاده کنید.

3- سعی کنید جابجایی کمتری در انبارها برای پالت ها پر صورت بگیرد که شکستن آنها کاهش یابد و هزینه بدین سان کاهش یابد. حتا الامکان پالت ها نزدیک در بارگیری و خروج از انبار باشند.

4- از فضای انبار بیشتر برای قفسه زنی و تراکم بخشی ارتفاعی استفاده کنید تا دپو کردن وسایل انبار. حتا برای وسایل نیز قفسه بندی کنید و آنها را بر روی ارتفاع و در قفسه ها قرار دهید.بدین سان در روی زمینی که وسایل را انبار کرده اید نیز می توانید بصورت ارتفاعی قفسه بزنید.

5- کاگران عملیاتی در انبار را در هر بخش که ابتکاری یا ایمین خاصی را رعایت می کنند تشویق نمایید، زیرا تشویق شما سبب رعایت اصول توسط آنها می شود و نیرویی که اصول را رعایت کند، یعنی هزینه شما را کاهش می دهد. هزینه ای که حتا از نظر انرژی و زمان برای جایگزینی آن فرد باید بپردازید.

5- 

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/917

افزودن دیدگاه جدید