5 توصیه برای رشد شرکت های حمل و نقل در سال 2018

شناسه محتوی: 
1802011045
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
بسیاری از تارنماها و نشریات حمل و نقل نکاتی را در مورد توسعه صنعت حمل و نقل در سال 2018 داشته اند که از میان آنها 5 مورد، که میان بیشتر آنها مشترک است را با شما به اشتراک می گذاریم.
5 توصیه برای رشد شرکت های حمل و نقل در سال 2018 - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
  1. بیمه کنندگان جولان می دهند: با توجه به رشد حوادث دریایی و زمینی در سال 2017 بیمه گران عرصه حمل و نقل بین المللی در دنیا، سعی می کنند با افزایش قیمت بیمه ها و توزیع آن بین مشتریان ضررهای خود را جبران کنند و سابقه نشان داده آنها هنگامیکه قیمت خود را افزایش می دهند و کماکان بازار رو به رشد دارند، هرگز قیمت را پایین نمی آورند، پس بهتر است در سال پیش روی با افزایش ضریب امنیت از حوادث بکاهیم و در عین حال جستجو در میان بیمه گران و چانه زنی را فراموش نکنیم.
  2. افزایش در خواست ترم های خاصی از حمل: در سال پیش روی درخواست برای حمل و نقل از درب محل تولید تا درب انبار توزیع بسیار زیاد خواهد بود و اگر خواستار رشد سریع هستید با ایجاد سرویس گمرک و حمل تا درب انبار یا از درب کارخانه رشد صنعت خود را تضمین کنید.شما باید سیستم انجام امور گمرکی را در مبدا و مقصد داشته باشید.
  3. گزارش لحظه به لحظه: با ورود حسگرها ماهواره ای برای خرده بارها، به زودی شما هم با پیوستن به سیستم ردیابی ماهواره ای، می توانید سرویس گزارش لحظه به  لحظه محموله های خرده بار را با ردیابی حسگرها نوین به متشریان خود عرضه نمایید.
  4. حمل تخصصی: سعی نمایید در چند زمینه حمل تخصصپ، مهارت کامل با تجهیزات لازم داشته باشید زیرا سال بعد شرکتهایی موفق هستند که در رزومه کاری خود حمل های تخصصی را علاوه بره حمل سایر کالاها داشته باشند.
  5. آموزش نیروهای شرکت: با توجه به رشد سریع فناوری در حوزه حمل و نقل بین المللی، و بکارگیری انواع نرم افزارهای حمل و نقل، شرکت هایی در این راستا موفق هستند که نیروهای خود را به روز کرده باشند وآنها را آماده استفاده از کلیه سیستم های نوین مدیریت حمل و نقل نموده باشند.
سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1045

افزودن دیدگاه جدید