گردآوری اطلاعات مفید، می تواند یاریگر شرکت کامیونی باشد

شناسه محتوی: 
1802201056
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
همیشه تهیه اطلاعات سبب می شود شما با آمارگیری درست بتوانید دست به اصلاحاتی بزنید که ما حصل آن سبب افزایش سود یا کاهش هزینه ها گردد که در نهایت آن هم مزیت اقتصادی به همراه خواهد داشت.
گردآوری اطلاعات مفید که می تواند یاریگر شرکت کامیونی باشد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

شرکت های کامیونی آمریکا در یک دسته بندی سه گانه ای اقدام به گردآوری اطلاعات نموده و آنها را بصورت شش ماهه، سالانه، سه ساله و پنج ساله ارزیابی می کنند و آنها را در رکوردهای شرکت به همراه سیاست هایی که پیاده کرده اند یادداشت می نمایند.

ایمنی:

رفتار رانندگان در این امر بسیار مهم است. چگونگی آموزش رانندگان و فرهنگ سازی در نحوه رفتار با جاده ، کامیون و بار سبب می شود که ایمنی در جاده ها برای راننده، وسیله نقلیه او، محموله او و البته سایر رانندگان در جاده افزایش یابد. در این راستا شرکت ها برای ارزیابی حوادث رخ داده در یک شرکت کامیونی اقدام به گردآوری اطلاعاتی بصورت زیر می نمایند:

  1. حوادث بر اثر سرعت
  2. حوادث بر اثر خواب آلودگی راننده
  3. حوادث بر اثر استقاده از الکل یا روانگردان ها
  4. حوادث نه چندان شدید اما برخورد گوشه های ماشین به پارکینگ ها، انبارها یا سایر وسایل نقلیه

این اطلاعات در شرکت ها ضبط و ثبت می شود و در اختیار سوپروایزرها و مربیان قرار داده می شود تا با گوشزد کردن نکاتی به رانندگان از درصد انها بکاهند. البته در صورت مواجهه با مشکلی ناخواسته و جدید، از روی رکوردها آسیب شناسی کرده و برای آن راه حل و چارجویی می نمایند.

افزایش بهره وری:

این بخش کمک اقتصادی به افزایش سود شرکت و استفاده بیش از پیش از ناوگان می نماید:

  1. مصرف سوخت بر اساس نوع جاده ای که هر کامیون حرکت می کند.
  2. مصرف سوخت بر اساس سرعت حرکت و نوع جاده ای که راننده در آن حرکت می کند.
  3. میزان مسافت های حرکت های بدون بار کامیون.

اطلاعات بالا به نگهداری، تعمیرات و راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت و رسیدن به آماری با روش برخورد با کامیون در هر جاده ای به شرکت حمل کامیونی می دهد تا بر اساس آن بتواند آموزه هایی را به رانندگان بدهد که سود و بهره وری شرکت را افزایش دهد.

انطباق زمانی

  1. مصرف سوخت در هر وسیله نقلیه هنگامی که در سرویس کاری در بالاترین و پایین ترین میزان وزنی باراست
  2. مصرف سوخت در زمانی که کامیون در سرویس بار قرار ندارد.
  3. مدت زمان تعمیر در بازه های مختلف

این آمار زمانبندی های تعمیرات و چگونگی کاهش آن ها را در بستر زمان فراهم می کند. این آمار در شرکت های کامیونی آمریکایی متوسط رایج است و در بهره وری آنها بسیار کاربردی می باشد و اطلاعات خروجی از آنها در صرفه جویی و تربیت رانندگان نقش بسیاری بالایی ایفا می کند.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1056

افزودن دیدگاه جدید