کشتیرانی ها در حال افزایش مسئولیت شرکت های بارفرآور

شناسه محتوی: 
1908061340
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
روندکارهمیشه بدین سان بوده است که پس از تأیید قیمت کامل یک حمل (در صورتیکه حمل دریایی بخشی از آن بوده باشد) توسط مشتری، شرکت های بارفرآور اقدام به ارسال فرمی به اسم Shipping Instruction به مشتری می نمایند و مشتری پس از پر کردن آن، آن را برای شرکت بارفرآور ارسال می نماید و شرکت بارفرآور بر اساس اطلاعات کالای درون آن اقدام به پر کردن پیش بارنامه دریایی می نماید.
کشتیرانی ها در حال افزایش مسئولیت شرکت های بارفرآور- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

حال اگر کانتینر متعلق به شرکت کشتیرانی بوده باشد که در اختیار مشتری قرار می گیرد، شماره کانتینرهای تخصیص یافته در Booking درج می شود و سپس بر اساس اطلاعات محموله و مشخصات شرکت بارفرآور و مشتری بارنامه صادر می شود و تا چند روز پیش از خروج کشتی، امکان اصلاح بدون هزینه دارد اما پس از ترک کشتی هرگونه اصلاحیه ای اگر خطا از سوی کارکنان صدرو بارنامه کشتیرانی نباشد، ملزم به پرداخت هزینه می باشد. ( استاندارد کاری دفترهای کشتیرانی در دنیا را مورد نظر قرار گرفتیم و به سلیقه ای رفتار کردن دفاتر نمایندگی آنها در این نوشتار کاری نداریم).

اگر کانتینرها برای مشتری باشد شرکت کشتیرانی فقط فضای لازم بر اساس اندازه و تعداد کانتینرها را به مشتری اختصاص می دهد و پس از مشخص شدن شماره پلمپ و کانتینر اقدام به صدور Booking با شماره کانتینر و سپس صدور بارنامه با شماره کانتینرهای مشتری می نماید و در صورت هر اشتباهی پیش از ترک کشتی رفع خطا رایگان و پس از آن اگر خطا از سوی کارکنان صدور بارنامه کشتیرانی نباشد، مشتری ملزم به پرداخت هزینه است.

اما در توضیحات بالا یک اگری وجود داشت که هزینه انسانی و زمانی را بر دوش خطوط کشتیرانی قرار می داد و آن بخشی از توضیح بالا بود به شرح : " اما پس از ترک کشتی هرگونه اصلاحیه ای اگر خطا از سوی کارکنان صدرو بارنامه کشتیرانی نباشد، ملزم به پرداخت هزینه می باشد".

این عبارت که بار مسئولیت را بر روی خطوط کشتیرانی قرار می داد بارها سبب خسارت های مالی و البته هزینه ای برای خطوط می گشت وانگیزشی گشت تا خطوط کشتیرانی پس از تشکیل اتحادیه ها، برای کاهش هزینه زمانی و انسانی با ایجاد وب سایت هایی مشترک و در اختیار قراردادن کاربری به شرکت های بارفرآوری و کارکنانشان تمامی امور از زمان  درخواست Booking اولیه و اطلاعات اولیه، توسط کارکنان شرکت بارفرآور می بایست تکمیل گردد و پس از تایید آن توسط کارمند شرکت بارفرآور شرکت کشتیرانی تنها در صورت داشتن فضای لازم بر روی کشتی در زمانیکه بارفرآور درخواست کرده است، اطلاعات پر شده توسط شرکت بارفرآور را پرینت کرده و برای شرکت بارفرآور ارسال می نماید.

همین اتفاق برای بخش درخواست صدورنهایی بارنامه رخ داده است و کارمند بارفرآوراست که می بایست بارنامه را با اطلاعات کانتینر و وزن ها و پلمپ ها پرنماید و شرکت کشتیرانی فقط آن را بصورت الکترونیکی صادر می کند و در صورت درخواست بارنامه اصلی بر روی کاغذ هزینه ای اضافی (55 دلار بطور میانگین) بابت آن اخذ می گردد. البته در این نرم افزارها تحت وب به شما امکان اصلاح چندین و چند باره می دهد و تا زمانیکه کشتی بندر را ترک نکرده است شما می توانید اینکار را بطور رایگان انجام دهید اما بعد از آن زمان شما با هر تغییری 50 دلار تا 85 دلار می بایست پرداخت نمایید. از آنجایی که کارکنان خطوط کشتیرانی، دیگر وقتشان برای تایپ این اطلاعات از بین نمی رود و در دفاتربه کارهای دیگر گمارده می شوند و بجای آن تمامی مسئولیت خطای انسانی از روی دوش خطوط کشتیرانی برداشته شده و خطاها و اشتباههای احتمالی بردوش شرکت های بارفرآور می افتد.

این روند هر روز بیشترتوسط شرکت های کشتیرانی در حال تحمیل هست و شرکت های کشتیرانی حتا در آمریکا اعلان کرده اند که اگر شما بخواهید بارنامه وBooking  توسط کارکنان این شرکت به روش قدیم اجرا شود، برای هر کدام بطور مجزا 50 دلار از شما اخذ می کنند و خوب در واقع هزینه کارمند را با سود از شما دریافت می نمایند و اگر این کار را شما بصورت آنلاین در وب سایت های مشترک اتحادیه های کشتیرانی که آنها در آن عضو هستند انجام دهید نیازی به پرداخت این هزینه ها نیست.

البته به تازگی شرکت های بارفرآور هزینه ای را به فهرست خود در امریکا افزوده اند به اسم صدور بارنامه دریایی ( بغیر از هزینه House bill of Lading) که از مشتری مبلغ 40 دلار به ازای هر بارنامه دریافت می نمایند. اما این مبالغ در جابجایی مسئولیت ها نقشی ندارد و به وضوح مشخص هست که شرکت ها بارفرآور در آینده باید سیستم هایی را بکار ببندند که درصد خطای انسانی در آنها کاهش یابد وگرنه متضرر این خطاها شرکت های بارفرآور خواهند بود و خطوط کشتیرانی در حاشیه امنیت قرار گرفته اند.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1340

افزودن دیدگاه جدید