چرا چین بر ساخت راه آهن ابریشم زیان ده اصرار دارد؟

شناسه محتوی: 
1712291007
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
اگریک تولید یا کار چینی خوب است آن هم زیر ساخت های آنهاست. چینی ها در حال ایجاد یکی از بزرگترین پروژه های خود هستند.
چرا چین برای ساخت راه آهن ابریشم زیان ده آن اصرار دارد؟ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

آنها برای دسترسی صادرکنندگان خود به بازارهای اروپایی در حال احداث پلی هستند از شهر یوو (Yiwu) در شرق چین به اروپای غربی که این مسیر بالغ بر 7500 مایل (معادل 12000 کیلومتر) می باشد. این مسیر که مخفف آن NELB خوانده می شود، که در واقع مخفف واژه New Eurasian Land Bridge می باشد راهرویی است آهنی که قطارهای چینی را به غربی ترین شهرهای اروپا مانند دویسبرگ، مادرید و لندن وصل می کند واین سفر به گفته چینی ها دو هفته طول می کشد.

چین در نظر دارد 4000 قطار در سال 2018 به سمت اروپا روانه کند که این عدد نشان می دهد که آنها قصد حمل بیشتر از این طریق نسبت به سال 2017 دارد زیرا چین در11 ماه سال 2017 ، توانسته است 3271 قطار به سمت اروپا روانه کند. این عدد یک نرخ رشدی از این مسیر به ما می دهد که عددی در حدود ده درصد رشد سالانه می باشد.

اما واقعن چینی ها چرا می خواهند این راه را توسعه بدهند و کشورهای دیگری را نیز مانند ایران با مسیرتازه ریلی به اسم راه ابریشم درگیر کرده اند. همانند بسیاری از مسیرهای دریایی، تقریبن مسیر کانتینری از چین به مقصدهای گوناگون در برگشت از بازارهای سایر کشورها از آمریکا ، اروپا، خاورمیانه وآفریقا تقریبن خالی هستند و این امر برای قطارهای این کشورو کانتینرهای حمل شده با قطار نیز حاکم است. آنها می خواهند راه جدیدی بسازند که معروف است به راه جدید ابریشم قرن 21، راهی که مربوط است به طرحی به اسم مسیرکمربندی اوراسیا دردولت چین و چینی ها امیدوارند از طریق این مسیر بتوانند صادرات ترکیبی ریلی - دریایی به سواحل مدیترانه و آفریقا نیز داشته باشند.

گزارش های منقطع که از درون این پروژه به گوش می رسد بدین صورت است که این قطارهای قرار است با حمل 40 تا 50 کانتینر 40 فوت بر روی هر کدام کارشان کار را شروع کنند تا به آرامی این طرح به عملیات کامل قطاری که می توانند بیشتر از 200 واحد کانتینری را حمل نماید، ختم شود. حال با یک محاسبه ساده با گرفتن میانگین 100 واحد کانتینری درهرنوبت حمل ریلی و ضرب آن در تعداد قطارهایی که چین در سال 2018 قصد دارد راهی اروپا کند به عدد 400000 می رسیم.

با توجه به اینکه یک کشتی نه چندان خاص امروزی تا 4000 کانتینر 40 فوت که معادل 8000 کانتینر 20 فوت است را حمل می کند،  ظرفیت این مسیر جدید برابر می شود با ظرفیت 100 کشتی در سال برای چین که رقمی در مقایسه با حجم سالانه حمل این کشور با کشتی نیست. پس هدف چین از این طرح پرخرج اما کم بازده چیست؟

چین از طرح مسیر جدید جاده ابریشم یا طرح کمربند زمینی اوراسیا سخنی نمی زند و گزارشی نمی دهد اما آمار دو کشور آلمان و روسیه نشان می دهد که چینی ها از این مسیر کمتر از100000 کانتینر در سال حمل می کنند. در حالیکه بندر شانگهای چین 100000 وحد کنتینری را روزانه بارگیری می نماید. بنابرین اگر بخواهیم یک بازه آماری و محاسباتی که در بالا داشتیم را برای این مسیر در نظر بگیریم حجم جابجایی بار در این مسیر بطور سالانه در مقایسه با یک بندر چین مانند شانگهای در بهترین حالت محاسبتی معادل 4 روز است و در بدترین حالت که آماری است 1 روز می باشد!!! این دو رقم اصلن قابل مقایسه نیستند.

از سوی دیگر هزینه حمل و نقل کالا از چین بطور زمینی با راه آهن 5 برابر هزینه حمل دریایی همان کالا با چین از بندری مشابه است با این تفاوت که شما امکان کنترل دمای کانتینرها بر روی کشتی را دارید که بر روی قطارندارید. از سوی دیگر هزینه حمل بار از چین تا غرب اروپا با قطار تنها نصف هزینه حمل هوایی آن می باشد با این تفاوت که حمل هوایی آن حداکثر بین 2 تا 3 روز می رسد و حمل قطاری آن حداقل 14 روز که برخی با توجه به شایعات یارانه هایی که دولت چین در مسیر درون کشورش به این قطار می دهد می گویند شاید قیمت این حمل تا حدودی نزدیک به حمل هوایی باشد.

اما واقعیت اینکه چین با توجه به این حجم حمل و هزینه چرا حاضر به انجام این پروژه است و تازه مسیر جدیدی که از ایران نیز می گذرد را نیز در فکر می پروراند؟

واقعیت آن است که چینی ها کماکان برنامه های اقتصادی مرکزی دارند یعنی همه این برنامه در حزب کمونیست آن کشور تدوین و تنظیم می گردد و حکم اجرایی می گیرد.از آنجاییکه ریاست جمهوری چین این طرح را امضا کرده است، این امر حکایت از آن دارد که ریاست جمهوری و حزب کمونیست می خواهد این طرح، موفق نمایش داده شود تا اعتبار حزب کمونیست زیر پرسش نرود. از طرفی برخی گمانه زنی ها می گوید که شاید چینی ها می خواهند با این مشوق اقتصادی کشورهای مسیری را به اقتصاد خود وابسته سازند و در این مسیر به دنبال منافع سیاسی و البته اقتصادی خاص هستند. هر چند آنها در یکی از بندهای توجیه طرح بنابرشنیده ها، قصد دارند راههای حمل و نقل خود را توسعه دهند تا هم کشورهای بسیاری به آن وابسته شوند تا امنیت چین و قدرت چین را توسعه دهند و از سوی دیگر تنها به دو راه دریایی و هوایی برای صادرات متکی نباشند که به هر دلیلی این مسیرها با چالش روبه رو گشت مسیر جایگزین برای بقای اقتصادی داشته باشند.

باید دقت داشت که شاید چینی ها قصد دارند کشورهای مسیر را به خود وابسته کرده و این یعنی پیروی از خواسته های آینده این کشور که امری زیاد خوشایند برای هیچ کشوری نمی تواند باشد. پس با محاسبه و دقت باید وارد بازی چینی ها شد.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1007

افزودن دیدگاه جدید