پره ها (باله های) کامیون های آمریکایی با دو کاربرد خواسته و ناخواسته

شناسه محتوی: 
170614643
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
ایده از زمانی عمومیت یافت که قیمت سوخت بطور ناگهانی در حمله عراق به کویت افزایش یافت و این سوخت تأثیر مستقیم برای قیمت گازوئیل درآمریکا داشت.
پره های (باله های) کامیون های آمریکایی با دو کاربرد خواسته و ناخواسته - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه

شرکت های گوناگون درگیر با ساخت کامیون و تجهیزات حمل همگی برای از دست ندادن بازار و کسب بازار بیشتر از یک تهدید سعی به ساخت فرصت نمودند. شرکت های کامیونی با تمام توان بر روی ساخت کامیون های برقی، هیبریدی و در نهایت ساخت موتورهایی که با سوخت کمتری حرکت کنند، تمرکز کردند که ماحصل آن کامیون های برقی امروزی است که در واقع  ادامه کار بر اثر انگیزش پژوهشی آن دوره بوده است.

در این میان موثرترین گروهی که کارکردشان موثر بود و توانست در مسافت های زیاد مصرف سوخت کامیون را کاهش دهد، گروهی بود که بر روی بالچه های محفظه های کامیون یا بعبارتی Flapهای پشت کامیون ها کار کند. آنها با محاسبات فیزیکی دریافتند در صورت قراردادن این پره هادر پشت کامیون و دادن زاویه مناسب به آن سبب از بین بردن شکست های باد بر روی چهار گوشه سطح عقب کامیون می شوند که در اصطلاح فنی به آن Drag می گویند واین کاهش شکست سبب کم شدن مصرف سوخت کامیون ها می شود زیرا مانع اصطکاک کامیون در حین حرکت با هوا می شود و مصرف سوخت را کسر می کند.

موادی که این پره ها از آن ساخته می شوند از صفحه های آلومینیمی توخالی است که سبک باشند و سبب افزایش وزن کامیون و مصرف بیشتر سوخت نگردد.اکنون نصب این پره ها در بین کامیون های آمریکایی بسیار معمول هست، ولی پس از مدتی آوازه این پرها در کشورهایی همچون مکزیک و کلمبیا و... پیچید و در آنجا عمومیت بیشتری یافت. اما این پره ها با اینکه برای امری دیگر طراحی شده بودند، ناگهان کاربرد ناخواسته دیگری یافتند.

این پره ها در کشورهایی که امنیت کمی داشتند و در حین حرکت حتا به کامیون دست برد می زدند امن تر نمود زیرا، این پره ها با ایجاد فاصله مانع دسترسی دزدها به قفلهای در و باز کردن آنها نموده است.

امری که شاید در هر دو مورد برای کامیون های ایرانی بتواند مفید باشد.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/643

افزودن دیدگاه جدید