واژه افک (OFAC) در تجارت بین آمریکا و ایران

شناسه محتوی: 
171206972
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
هرگاه صحبت از تجارت بین ایران و آمریکا می شود، بسیاری بدون تردید می گویند ایران توسط آمریکا تحریم شده است و به همین دلیل تجارت بین این دو کشور از سوی آمریکا ممنوع شده است.
واژه افک (OFAC) در تجارت بین آمریکا و ایران- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

این سخن تا حدودی درست است، نخست باید متذکر شویم که تحریم هایی مشابه آمریکار از سوی ایرن در دوران ریاست آقای احمدی نژاد نیز وضع شده است اما همگان به دلیل قابل قیاس نبودن توانمندی ساخت و تولید آمریکا نسبت به ایران آنقدر که تحریم های آمریکا را سخت بر می شمارند، تحریم های ایران را فقط ژستی سیاسی می دانند و بس.

پس از انقلاب 1357 و مشکلات سیاسی بین دو کشور، آمریکا و ایران روابط تجاری خود را بسیار محدود کردند، اما این موارد در آمریکا کمی سازماندهی شده تر می باشد. در واقع قانون آمریکا راهکارهای این کار را مشخص کرده است و حتا برای ژست سیاسی هم که شده است، به دلیل عدم هرگونه مخالفت با مردم و فرهنگ کشورها در قانون اساسی راهکارهایی قرارداده شده است که هم دولتمردان آمریکا بتوانند سیاست هایی که در راستای منافع ملی آمریکا ( درست یا اشتباهی سیاست ها بحث این نوشتار نیست) بدون زیر پا گذاشتن قانون اساسی این کشور پیاده نمایند.

واژه OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control می باشد که یکی از اداره های زیرمجموعه اداره خزانه داری آمریکا محسوب می شود. فارسی این واژه می شود اداره کنترل دارایی های خارجی  آمریکا که در واقع یک سازمان اطلاعات مالی است که مسئولیت برنامه ریزی برای تحریم های مالی و اقتصادی بر پایه منافع ملی آمریکا را مدیریت می کند. این سازمان زیر نظر ریاست جمهوری آمریکاست و در راستای سیاست های کاخ سفید حرکت می کند.

یکی از کشورهایی که در این سازمان قرار گرفته است ایران می باشد. این اداره لیست شرکت های اشخاص یک کشور را که از نظر آمریکا دادو ستد از هر نوعی با آنها ممنوع هست را نیز اعلان عمومی می کند. ایران وبسیاری از شخاص سیاسی و غیر سیاسی آن در این اداره پرونده هایی دارند، اما این بدان معنا نیست که ایران و ایرانیان حق ندارند با ایرن دادوستد نمایند. خیر اینگونه نیست بلکه همه نوع داد و ستد با ایران آزاد است به شرط اخذ مجوز از این اداره که این اداره سقف مالی و حجمی و نوبت صادرات یا واردات برای شخص یا شرکت درخواست کننده قائل می شود.

حتا برخی از نهادهای غیرانتفاعی ایرانی در آمریکا مشغول به فعالیت هستندو سالانه از این اداره مجوز انتقال پول کمک های مردمی را به ایران دریافت می کنند. در واقع نام این اداره و نامه ای که این اداره در آن مجوز فعالیت های خاصی را در مورد کشورهای تحت تحریم می دهد به اُفَک معروف شده است. وسایل درمانی و پزشکی و تجهیزات مخابراتی و رایانه و گوشی های همراه و زیر شاخه های ارتباطات و کمک های بشر دوستانه و غیر انتفاعی از فهرست های مجاز افک می باشند ولی حتا انتقال پول وسایر موارد آن امکان پذیر است به شرط داشتن اجازه از این اداره.

پس اگر در جایی شنیدیم که آمریکا ایران را تحریم کرده است، سخن درستی است اما تحریم محدود و نه تحریم در همه زمینه ها، بلکه راه برای داد و ستد در شاخه های عنوان شده باز می باشد.

مشکل بزرگی که شرکت های حمل و نقل ایرانی نمی توانند با همکاران آمریکایی خود دد و ستد مستقیم و غیر مستقیم کنند تحریم مالی ایران از سوی افک می باشد که انتقال پول و داد و ستد به دلار را بعنوان کالایی آمریکایی تحریم کرده است.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
سینا تبریزی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/972

افزودن دیدگاه جدید