نگاهی گذرا به وضعیت تجارت دریایی ایران پس از خروج آمریکا ازبرجام

شناسه محتوی: 
1806021162
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تمامی کشورها و شرکتهای طرف قرارداد با ایران در حالتی بلاتکلیف هستند. آنها باید بین بازار ایران و آسیای میانه که تاحدودی به مسیر ترانزیتی ایران وابسته است، و بازار آمریکا یکی را برگزینند.
نگاهی به وضعیت تجارت دریایی ایران پس از خروج آمریکا ازبرجام - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

کارشناسان در رسانه های گوناگون بر این باورند که بزرگان صنعت کشتیرانی بدون شک از ایران خواهند رفت، زیرا هم آمریکایی ها در بسیاری از این شرکت های سهامدار هستند و هم حجم تجارت بین آمریکا و آنها نسبت به تجارت آنها با ایران قابل مقایسه نیست.
واکنش دو شرکت بزرگ اروپایی مرسک لاین و ام اس سی سوئیس گواهی بر خروج بزرگان از آبهای ایران می باشد. اما با این اوصاف این دو شرکت کماکان بر پایه حمل بار به جبل علی امارات و حمل آنها با کشتی های فیدری به ایران، حساب باز می کنند. در این میان قطری ها هم از فرصت استفاده کرده اند و از آنجایی که اکنون رابطه خوبی با ایران دارند، برای جذب کشتیرانی های بزرگ در حال ترک ایران، بازار را مناسب برای جذب آنها به مگاپورت تازه تأسیس خود می بیند و با پیشنهادهایی سعی در گرفتن بازاری از بازار ایران و جلوگیری از سرازیر شدن این کشتیرانی های بزرگ به سمت جبل علی دارند.
حال مشکل دیگر ایران تحریم های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نفتکش های ایران می باشد والبته بزرگترین چالش پیش روی شرکت های بیمه دریایی هستند که با وضع این تحریم ها راهی دشوار در کارکرد مستقیم با کشتی های حامل نفت ایران دارند و این امر با توجه به سابقه پیشین تحریم ها بیانگر اجبار ایران در پرداخت بیشتر هزینه در صادرات نفت می باشد.
ایران می تواند به کشتیرانی های کوچک و متوسط شرق آسیا و چند شرکت کشتیرانی که از نظر اقتصادی در محدوده بحران اقتصادی اروپا قرار گرفته اند و دادوستد چشمگیری با آمریکا ندارند امیدوار باشد، اما بیگمان از حجم ترافیک رفت و آمد کشتیرانی های بین المللی و کشتیرانی ملی این کشور به سایر بنادر کاسته شده و هزینه زیادی بر دوش محموله های دریایی ایران بخصوص نفت تحمیل خواهد کرد.
شوربختانه آمریکایی ها از اهرم قدرتمند بازار نیرومند مصرف و تولید خود برای فشار به ایران در حال بهره جویی هستند و اروپا که بازار تولیدی کاملن وابسته به آمریکا دارد سعی به یافتن راه حلی دارد که ایران را در برجام نگه دارد اما همه سران این کشورها اذعان دارند که نمی توانند شرکت های خصوصی خود را به این امر مجاب نمایند و در غرب که مالکیت خصوصی حرف اول را می زند، این سخن بیانگر مشکلات بسیار در مسیر اروپا و ایران می باشد و البته صنایع دریایی ایران می باشد.

برگردان: 
سینا تبریزی
سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
مارکوس ارمسترانگ
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1162

افزودن دیدگاه جدید