نکاتی که یک سوپروایزر حمل و نقل باید بداند

شناسه محتوی: 
1712261002
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
در شرکت هایی که ساختار درستی دارند یا در حال پایه ریزی سنگ بنای ساختار یک شرکت استخوان دار هستند، یکی از شاخه های سازمانی، سوپروایزرهای دو و سه هستند که در ایران در برخی سازمان دهی ها به مدیران میانی و مدیران پایین دست شهرت دارند.
نکاتی که یک سوپروایزر حمل و نقل باید بداند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

رشد شرکت ها به این مدیران بسیار بستگی دارند زیرا اینها هستند که سازوکار داخل شرکت را سازماندهی می نمایند و ارکان کار را با هم همگون می سازند تا شرکت بطورمنظم و هماهنگ حرکت نماید. در اینجا لازم است پیش از نوشتار یادآور شویم که این جایگاههای مدیریتی کار پسرخاله و داداش و فامیلی که در این رشته نبوده و تجربه ندارد نیست زیرا در صورت سپردن به آنها با این ادعا که آرام آرام مدیر می شوند هزینه بسیاری بر شما و شرکت شما تحمیل می شود و بی آنکه احساس کنید گام های توسعه شرکت شما را بسیار کند می نماید و بیگمان توسعه ای که باید در بازه زمانی برسید را از دست خواهید داد.

فرد برگزیده برای این جایگاه شرکتی باید تحصیلات و تجربه کاری را با هم داشته باشد یا از کارمندانی باشد که در شرکت به مرور با دانش تجربی و آکادمیک رشد یافته باشد.

به هر صورت دراین نوشتار گریزی می زنیم به کارهایی که شاید فنی حمل و نقل نباشند اما یک سوپروایزر می تواند برای پیشگیری از عدم توقف کار بخاطر آنها، آنها را رعایت کند.

  1.  بزرگترین چالش شما این است که همکاران بخشی که شما سوپروایز آن هستید فراموش کنند کاری را به موقع بر اساس اولویت زمانی و مادی و سفارشی محموله انجام دهند و علاوه بر این هر کارمند در مجموعه پروژه هایی که در دست دارد ، اگر کارمند حرفه ای نباشد شاید نتواند اولویت بندی زمانی نماید و درک نماید کدام کار اگر یک روز از نظر زمانی جابجا شود مشکلی پیش نمی آید. برای این موضوع شما باید به کارمندانتان سهمیه کاغذ های برچسب دار طبقه بندی شده بدهید. در عکس نمونه ای از آنها برای شما قرار داده شده است و به کارمندان یاد بدهید هر رنگ و هر حروف اختصاری معرف چیست تا آنها این بر چسب ها را بر روی پرونده پروژه یا دسته پروژه ها بچسبانند تا فردا بتوانند آنها را پیگیری نمایند.
  2. سهمیه کاغذ، تونر پرینر، کارکردن اسکنر و ارتباطات شبکه ای را مدام با بخش فناوری اطلاعات و انبار لوازم التحریرشرکت یا مدیر خرید مرور کنید که کمبودی پیدا ننمایید.
  3. فرای تمامی موارد حقوقی برابر و تساوی زن و مرد، باید بدانیم دررفتار سازمانی، کارمندان خانم با کارمندان آقا فرق دارند. این امر هم از نظر احساسی هم از نظرجسمی صادق است. این مورد نباید سبب تفاوت های حقوق مادی و معنوی و کاری شود و اگر در این زمینه تفاوت قائل شوید شما شرایط سوپروایزر بودن را ندارید. حتا اگر مدیر شما این شرایط را قائل شود، مدیریت او نقص دارد. کارمندان خانم در انجام وظیفه اشان مقید ترهستند اما برایشان دشوار است مدام یک کار را تکرار کنند کار آنها را تلفیقی از دو یا سه کار قرار دهید تا با انجام دادن کار متنوع کمتر خسته شوند. در مورد آقایان این امر می تواند دشوارتر و یکنواخت تر باشد.
  4. کارمند خانمی که اشتباه می کند باید دوستانه با او وارد صحبت شوید و آسیب شناسی اشتباه را نمایید و سعی کنید خانم های همکار شما احساس کنند شما طرف آنها هستید، اینگونه حرفه ای ترها سریعتر اشتباهاتشان را به شما خواهند گفت و شما سریعتر می تواند از ضرر شرکت جلوگیری کنید. در مورد آقایان تشویق لازم است اما تشویق رسمی تر و خشک تر و وقتی اشتباهشان را می گویند ازآنها برای صداقتشان و شجاعتشان نهایت تشکر را نمایید و بگذارید ترس آنها از بیان اشتباه فرو بریزد. در شرکت های بزرگ کارمندان بخاطر اعلام اشتباهشان که شاید بسیار خاص باشد و پیشتررخ نداده باشد وسبب شود که رویه ای درست گردد پاداش نقدی دریافت می کنند.
  5. آقایان در صورتی که از نظر مادی تأمین نباشند و حقوقشان کم باشد، گرفتاری ذهنی بیرونی بیشتری دارند، پس به کارمندان با حقوق کمتر وظیفه های سبکتر محول کنید که احتمال خطا کاهش یابد. در مورد خانم ها این امر نیز صادق است با این تفاوت که خانمها مشکلشان را مستقیم بیان نمی کنند بلکه با بهانه های غیرکاری ممکن است این امر را بروز دهند و با سایر همکاران درگیری غیرکاری پیدا کنند.
  6. خانم ها به دلیل فیزیولوژیکی طبیعی و خدادایشان دو و گاه سه روز در ماه در وضعیت متفاوت جسمی نسبت به آقایان قرار دارند، به کارمندان خانم یادآور شوید ( بر اساس میزان ارتباط کاریتان و راحتیتان با افراد جمله بندی را برگزینید و یادآور شویم که این امر طبیعی است و موردی نیست که سبب شرمندگی شود، زیرا عیب و نقص نیست که از گفتن آن نگران بود یا به خانمها بربخورد) که در آن روز فقط با یک کلام ساده به شما بگوید که امروز دوست دارد برود خانه، یا دوست ندارد امروز شرکت باشد و شما فقط کارهایش را از او تحویل بگیرید و توضیح اضافی نپرسید وجوی حاکم نمایید که کسی نخواهد دلیل غیبت دیگری را بپرسد و فقط سعی کنند با یاری شما نبود شخص دیگر را از نظر کاری بپوشانند. یادآورشویم اگر آن یک یا دو روز غیبت خانمها را از سهمیه مرخصیشان کسر نکنید و مبلغ کارکرد روزانه یا ساعتی آنها را بطور کامل یا نصف بپردازید درجه شعور کاری و فرهنگ کاری شما یک گام از سایر شرکت های و سوپروایزرها بالاتر خواهد بود و خانمها در انجام وظیفه کاری در هنگام گرفتاری کاری شرکت، بیگمان شما را یاری خواهند کرد. تنها کار لازم یادداشت تاریخ غیبت همکار خانم شما در دفترچه یادداشت خصوصی یا فایل مخفی خودتان در رایانه است که مانع سواستفاده احتمالی کارمندی در میان کارمندان شود که بی شک به دلیل برخورد بسیار شیک و متمدنانه شما با این امر، این اصل با درصد پایین امکان رخ دادن دارد، اما برای سوپروایزرها احتمال کم هم بسیار مهم است و باید مانع شوند. 
  7. مسئولیت کارها با شماست و درمحلی که خطا از سوی کارمندانتان نیست به راحتی به مدیر این موضوع را بگویید و از آنها دفاع کنید. دفاع بجا از کارمندان وظیفه شماست و سبب دلگرمی واحد شما می شود.
سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1002

افزودن دیدگاه جدید