منظور از بارگیری نیمه هوشیار در آمریکا چیست؟

شناسه محتوی: 
170523588
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
بازار حمل و نقل کامیونی در آمریکا بر اساس رقابت بر سرقیمت، سرعت و سرویس بیشتر به مشتریان استوار است. در این مسیر بازاریابان در راه متقاعد کردن تولید کنندگان و توزیع کنندگان بزرگ کالاها،برای کار کردن با شرکت آنها، به دلیل رقابت، نیازمند، ابتکارو راههای جدیدی برای شرکتهای کامیون دارشده اند.
بارگیری نیمه هوشیار در آمریکا چیست؟ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

در این راستا شرکت های کامیون دار بزرگ شروع به عرضه پیشنهاد به مشتریان خود برای دو روش حمل شده اند که این دو روش در بین شرکت های آمریکایی به بارگیری زنده و بارگیری نیمه هوشیار معروف شده است.

بارگیری نیمه هوشیار:

در این روش شرکت کامیون دار با توزیع کننده یا تولید کننده توافق می کند که هر روز یا دو روز یکبار بر اساس نیاز مشتری، کانکس های باربری ده یا بیست فوتی متعلق به شرکت کامیونی را در دریچه بارگیری انبار مشتری قرار دهد. مشتری در طول روز تولیدات یا محموله هایی که باید حمل گردد را پس از آماده سازی مدارک و در برخی مواقع بسته بندی دوباره در کانکس های شرکت های کامیونی قرار می دهند و بازاریابان شرکت های کامیونی مشتریان را متقاعد کرده اند که آنها سر فرصت بدون عجله می توانند بارگیری نمایند و کنترل های نهایی بار برای بارگیری را نیز انجام دهند. علاوه بر این مشتری، می تواند از فضای انبار یا محل تولیدی خود استفاده بهتری نماید و محموله های آماده ارسال، فضای انبار او را تا زمان بارگیری اشغال نمی کنند. بدین سان شرکت کامیونی مشتریان خود را بگونه ای وابسته به خود می نمایند و مشتری به دلیل نگرانی از زمان بارگیری و جریمه دیرکرد در بارگیری، بار را به رقیب آنها نمی دهد و بارگیری برای او به دلیل وجود کانکس باربری در کنارش راحت تر است.

به گفته شرکت های کامیونی یک شرکت کامیونی باید سه برابر ناوگان خود کانکس در حال چرخش داشته باشد. به اینگونه بارگیری و حمل بارگیری نیمه هوشیار در آن شرکت با روند صعودی و سرویس به موقع همراه خواهد بود. آنها معتقدند در این روش مشتری کماکان زنده است و برای شماست و شما به او آرامشی داده اید تا براثرعجله برای خالی کردن فضای انبار یا هر دلیل دیگر به باربری دیگری مراجعه ننماید و علاوه بر این راننده و کامیون شما هم برای یک بارگیری معطل نخواهد شد و در زمانی که مشتری در حال بارگیری سر فرصت است راننده شما یا در حال حمل بار به مقصدی است یا در حال بردن کانکس خالی به شرکتی است و یا در حال برداشتن کانکس پرشده ای است و در همه حال راننده و کامیون در حال کار هستند.

کانکس توسط مشتری بارگیری شده و دربش بسته می شود و کامیون و راننده فقط کانکس پر را با کانکس خالی تعویض می کنند. در مورد کارخانه ها یا توزیع کنندگان بارهای گران قیمت، بر روی کانکس های بارگیری دوربین مدار بسته ای نصب شده است که به یاری اینترنت و ضبط کردن دو تا سه روزکاری همه بارگیری ها ثبت می شوند و مشتری نمی تواند کالای آسیب دیده را بارگیری کرده و شرکت حمل را در حین حمل مقصر جلوه دهد و خواستار خسارت شود. به تازگی برای پیشی گرفتن شرکت های در حال کار به این روش،بین شرکت های حمل، برای تضمین به مشتری، قراردادهایی با بیمه ها منعقد کرده اند که پس از بارگیری در داخل کانکس های، تا پیش از برداشتن کانکس توسط شرکت حمل مسئولیت، خسارت به بار 50- 50 است و شرکت حمل در صورت خسارت محوله، 50 درصد را توسط بیمه هایی که دارند پرداخت می کند، حتا اگر هنوز کانکس را از درب شرکت یا کارخانه برنداشته باشند و البته بیمه ها نیز برای کاهش این تاوان دادن ها، اقدام به نصب دوربین ها بر روی کانکس های می نمایند تا اگر باری پیش از بارگیری آسیب دیده باشد مشخص گردد که در آن صورت مشتری مقصر می باشد.

در حمل زنده که به حمل داغ نیز معروف است به کالاهایی که برای حمل آنها عجله است، اطلاق می شود. در این حالت مشتری به حمل کننده زنگ می زند و خواستار ارسال کامیون یا کامیونت برای بردن کالایی در همان زمان می شود. در این روش دو ساعت برای انجام حمل داغ مشخص شده است. اگر شما پیش از ساعت نه صبح تماس گرفته باشید (شرکت های بزرگ کامیونی در آمریکا از ساعت 3 صبح آغاز به کار می کنند و سه شیفت پرسنل کاری دارند) کامیون ساعت ده صبح بار شما را برداشته و آن یک روز به حساب ترانزیت تایم یا زمان حمل کالا محسوب می شود و اگر شرکت کامیونی گفته باشد سه روزه باری را حمل می کند آن روز یکی از سه روز محسوب می شود. اگر بعد از ساعت نه صبح تماس گرفته شود، بار ساعت 5 بعد از ظهر برداشته می شود و آن روز جزو بارگیری محسوب نیست و از ساعت 12 شب به بعد ترانزیت تایم محسوب می گردد.

بر روی بارنامه هایی که ساعت 10 صبح برداشته شده اند برچسب قرمز زده می شود که در انبار شرکت کامیونی اهمیت آن مشخص باشد و بر روی محموله و بسته بندی ها نیز این برچسب با شماره بارنامه که بر روی آن حک شده و توسط شرکت های کامیونی پیشاپیش به بخش ارسال کالای مشتری داده شده اند، سبب تفکیک درست و دقیق بار می گردد. همه این برچسب ها دارای بارکد هستند که توسط راننده در هنگام بارگیری اسکن شده و پیش از رسیدن به انبار فهرست بارهای درون کامیون برای انبار ارسال شده که به محض رسیدن بارها به انبار کامیونداران کارگران انبار اقدام به تفکیک بارها از نظر مقصد و زمان بندی ترانزیتی نمایند و کامیون هایی که دیسپچرها برای مقاصد در یک مسیر برنامه ریزی روزانه کرده اند، بارها را بارگیری و حرکت نمایند.میزان معطلی کامیون برای بارگیری های داغ در این پرسوه حدود 3 ساعت می باشد و پس از آن باید کامیون راهی شود.

برچسب ساعت 5 زرد رنگ می باشد و برچسب های بارهای نیمه هوشیار سبز که با این چرخه شرکت های کامیونی هم سرویس بیشتری به مشتری می دهند و هم اتلاف هزینه نمی نمایندو نکته جالب آنکه بر اساس این نوع کارکرد شرکت هایی در آمریکا پدید آمده اند که کانکس به کامیون داران اجاره می دهند و اینگونه شرکت کامیونی حتا نیازی به خواباندن سرمایه برای خرید کانکس نمی باشد.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/588

افزودن دیدگاه جدید