فعالیت های اصلی انجمن سراسری حمل و نقل آمریکا

شناسه محتوی: 
1806241186
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
انجمن سراسری حمل و نقل آمریکا با توجه به گستردگی فعالیتش فهرست انبوهی از فعالیت ها را در بر می گیرد، اما در زیر سعی نموده ایم اصلی ترین فعالیت های این انجمن را فهرست نماییم:
فعالیت های اصلی انجمن سراسری حمل و نقل آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
 1. ثبت آماری میزان عملکرد و فعالیت شرکت های حمل و نقل داخلی و خارجی در آمریکا
 2. مشاوره به شرکت ها در زمینه قوانین حمل و نقل جاری در سایر کشورها و یافتن راه حل برای تسهیل انواع روند حمل و نقل در کشورهای دیگر برای حامل های آمریکایی و شرکت های آمریکایی
 3. پیگیری شکایات شرکت های حمل و نقل در واحد حقوقی انجمن از نمایندگان و متخلفین در کشورهای دیگر
 4. رسیدگی به شکایات و تلاش بر حل مشکلات حقوقی شرکت های حمل با یکدیگر
 5. بررسی انواع روندهای مالی مناسب برای توسعه شرکت های حمل و نقل و تسهیل دادوستد بین مشتریان و شرکت های حمل و نقل آمریکایی
 6. بازرسی قیمت های کامیون، کشتی، انواع کانتینر، قطار، واگن، تریلی، موتور پمپ، لوله، هواپیما و وسایل بارگیری و توزیع و تخلیه برای واقعی بودن قیمت در بازار و عدم افزایش قیمت ها بی دلیل در بازارو سعی در ثابت نگهداشتن قیمت ها با مشاوره های فنی و مدیریتی
 7. بررسی و پیش بینی قیمت سوخت از طریق مجراهای اماری بازار نفت
 8. تدوین قوانین یکسان ساز بین انجمن های ایالتی و اداره های فدرال وزات راه و ارتباطات آمریکا
 9. همیاری در تدوین قوانینو استانداردهای لازم وسایل حمل و نقل نوین برای شرکت های آمریکایی( حمل و نقل لوله ای و فضایی از این دست می باشند)
 10. بررسی و تدوین و استاندارد سازی بحث امنیت در حمل و نقل سراسری آمریکا و تلاش برای قانون سازی آن در سنا
 11. رفع نواقص قانونی و نقاط مبهم بعنوان مشاور با متخصصین خود برای دولت و سنا
 12. هماهنگی بین انواع سیستم های حمل (دریایی، زمینی، هوایی، ریلی) برای کاهش تنش و روان تر شدن و تسهیل روابط حمل و نقل های ترکیبی
 13. همکاری با گمرک برا ی تسهیل و سرعت بخشیدن به امور گمرکی با رعایت قانون و ابلاغ بخشنامه های گمرکی به تمامی شرکت ها در سرتاسر کشور
 14. بررسی عملکرد توزیع کننده لوازم یدکی مورد نیاز صنعت حمل و نقل در آمریکا
 15. آسیب شناسی و نیاز سنجی های سخت افزای و نرم افزای صنعت و پیشنهاد ساخت محصولات جدید یا نرم افزارهای کاربردی به شرکت ها و اشخاص مختلف
 16. هماهنگی بین انجمن های ایالتی و تبادل اطلاعات و تجربه ها و گزارش ها ایالات با یکدیگر
 17. بایگانی، ثبت تجارب، مستند سازی و طبقه بندی برای استفاده تمامی اعضا از اطلاعات
 18. پیش بینی چالش های آینده و برنامه ریزی دراز مدت بر روی آنها و توصیه و ابلاغ به تمامی انجمن ها و شرکت های زیر پوشش
 19. برگزاری کلاس های فیاتا و سمینارهای فیاتا
 20. برپایی انواع سمینارهای حمل و نقل در ابعاد ملی آمریکا
 21. برگزاری آزمون های توانایی سنجی شرکت های حمل و نقل
 22. تهیه و فروش اطلاعات مورد نیاز کلیه وزارت خانه های آمریکا از سیستم حمل و نقل آمریکا
 23. بررسی کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی واعلان توصیه از پیامدهای آن به نهادهای دولتی درگیر در مذاکرات
 24. همکاری با تمام کالج ها و دانشگاههای دارای رشته حمل و نقل یا رشته های مرتبط با حمل و نقل مانند مالی و بازرگانی
 25. توصیه به دولت برای بسترسازی ها در زمینه فرودگاه، بندرگاه و بندرگاه خشک و ... و مشاوره به شرکت های خصوصی و سرمایه گذار در این بخش.
 26. کنترل سهام بورس شرکت های حمل و نقل در بورس های گوناگون آمریکا و جهان
 27. مشاوره به سرمایه گذاران در صنعت حمل و نقل امریکا
 28. همکاری با انجمن های حمل و نقل سایر کشورها در صورت عدم مشکل حقوقی
 29. همکاری با اداره مالیات آمریکا و بررسی نوع عملکرد و همکاری با شرکت های حمل و نقل برای حسابرسی و روش اعلان سود و زیان به اداره مالیات برای شفاف سازی امور مالیاتی
 30. بررسی عملکرد و نیازهای صنعت بیمه درگیر با حمل و نقل
 31. همکاری در برگزارش نمایشگاهای مختلف در سرتاسر کشور
 32. برگزاری مجمع های عمومی انجمن سراسری آمریکا و برگزاری انتخابات توسط دایره انتخابات انجمن
 33. بازرسی از انجمن های ایالتی و روند بررسی عملکرد آنها
سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1186

افزودن دیدگاه جدید